مقامات نیوزلندی، امروز(پنج شنبه) یک زن را پس از حمله با شمشیر به دفتر «جاسیندا آردرن»، نخست وزیر این کشور دستگیر کردند.