پلیس بریتانیا از زخمی شدن دو نیروی در نتیجه حمله با سلاح سرد در پایتخت این کشور خبر داده و تاکید کرد که فرد مهاجم را دستگیر کرده است.