حمله به روستایی در منطقه “تیلابری” در غرب کشور نیجر ۱۹ کشته برجای گذاشت.