گروه مقاومت اسلامی «اصحاب الکهف» اعلام کرد که کاروان لجستیک نظامیان آمریکا را در جنوب عراق هدف قرار داده است.