میهمانان یک کنسرت موسیقی در میامی هدف رگبار سلاح‌های سه مهاجم قرار گرفتند که در اثر آن دستکم دو نفر کشته و ۲۰ تن دیگر مجروح شدند. جمهوریخواهان آمریکا همچنان در برابر اصلاح قانون استفاده از سلاح‌های گرم مقاومت می‌کنند.