وزیر خارجه آمریکا و دبیرکل ناتو در گفتگویی تلفنی از پیوستن سوئد و فنلاند به پیمان ناتو حمایت کردند.