منابع خبری از دیدار مخفیانه مقامات صهیونیست و پسر فرمانده شبه‌نظامیان لیبی و حمایت از نامزدی او در انتخابات خبر می‌دهند.