نماینده اتحادیه اروپا در فلسطین اعلام کرد با اطمینان از حضور ناظران، از انتخابات آینده فلسطین حمایت می کند.