کاخ سفید و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمایت خود را از جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین اعلام کردند.