جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به آنچه در برنامه “ما خفی اعظم” از شبکه الجزیره پخش شد، تاکید کرد که مساله اسبران در راس اولویت‌های رهبران سیاسی و نظامی این جنبش قرار دارد.