یک مقام جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به مقامات رژیم صهیونیستی و حامیان آنها هشدار داد که «دستان این جنبش همچنان بر روی ماشه است».