یکی از مقامات ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز یکشنبه تاکید کرد که حمایت ایران از مقاومت در تحقق پیروزی سهیم بوده و مقاومت برای آزادسازی همه فلسطین به کار خود ادامه می‌دهد.