قاسم توقایف رییس جمهور قزاقستان اعلام کرد که نیرو‌هایی از افغانستان و خاورمیانه در شورش‌های اخیر این کشور شرکت داشتند.