نیرو‌های حشد شعبی هفت پایگاه داعش را در رشته کوه‌های حمرین کشف کردند.