یکی از فرماندهان سازمان الحشد الشعبی گفت که همه گروههای مقاومت در سطح منطقه، آماده انتقامگیری هستند و نابودی اسرائیل بخشی از این انتقام است.