دبیرکل گردان های حزب الله عراق بر لزوم تسریع در انتقام گیری شهادت فرماندهان مقاومت تاکید کرده و خاطر نشان ساخت که سلاح خود را زمین نمی گذارند.