با سقوط سوردونتسک طی هفته گذشته در اوکراین، کشور‌های غربی می‌اندیشند که رئیس‌جمهوری روسیه چه فکری در قبال جنگ در این کشور، پیامد‌های سیاست‌های خود در مورد آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا و همچنین گام‌های بعدی خود در سر دارد؟