یکی از تابلوهای نقاشی «مارک شاگال» نقاش برجسته سبک سورئال که توسط سربازان نازی ربوده شده بود به‌زودی در یک حراجی به مزایده گذاشته می‌شود.