سناتور‌ جمهوری خواه آمریکا و عضو کمیته قضائی سنا گفت جو بایدن در سیاست خارجی از کارتر هم بدتر است.