رئیس جمهور آمریکا در پیامی عید نوروز را تبریک گفت.