هشت روز پس از پاسخ ایران به متن پیشنویس اتحادیه اروپا برای احیای برجام، روز گذشته نیز ایالات متحده آمریکا پس از گمانه زنی های فراوان، پاسخ خود را به اتحادیه اروپا ارسال کرد. پاسخی که روز گذشته به دست ایران رسید و اکنون تهران در حال بررسی پاسخ ایالات متحده است.