جوزف سیراوو بازیگر سریال تحسین شده «سوپرانوها» در ۶۶ سالگی از دنیا رفت.