عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توئیتی مدعی شد: روابط‬⁩ دو کشور مهم ایران و عربستان در حال احیاست.