یک میلیارد دوز واکسن برای کشور‌های فقیر؛ این وعده‌ای است که اخیرا از سوی کشور‌های ثروتمند گروه هفت برای کمک به شکست همه گیری کووید-۱۹ در جهان مطرح شد، اما سیاست‌های منفعت طلبانه آن‌ها در کنار مشکلات عدیده لجستیکی، دنیا را به نبرد بر سر واکسن کشانده و حالا تهدید سویه‌های جدید ویروس بر خود این کشور‌ها هم سایه افکنده است.