رئیس حزب “سوسیال ترقی‌خواه ” لبنان در سخنانی گفت که نمی‌خواهد در مقابل حزب‌الله لبنان قرار بگیرد.