اسناد و شواهد تازه‌ای به دست آمده است که نشان می‌دهد طالبان اسرای جنگی را در حالی که دست‌‎ها و چشم‌هایشان بسته است، تیرباران گروهی می‌کنند