رژیم کودک کُش صهیونیستی در جنایتی تازه، با حمله هوایی به خانه ای در نوار غزه هفت تن از اعضای یک خانواده از جمله ۶ کودک را به شهادت رساند.