یان لیپاوسکی وزیر امورخارجه جمهوری چک خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه رهبری ارشد روسیه به اتهام جنایات جنگی در اوکراین شد.