مردم در سراسر آمریکا روز سه‌شنبه به پای صندوق‌های رای در انتخابات میان‌دوره‌ای برای تعیین حزب برنده در کنگره رفتند و این حالی است که بسیاری پیشاپیش از طریق پست رای خود را ارسال کردند.در حالی که پیش بینی می‌شود جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان را در این انتخابات به دست گیرند اما سرنوشت سنا هنوز به دلیل فشردگی رقابت قابل پیش بینی نیست.