روز سه‌شنبه، مردم در سراسر آمریکا به پای صندوق‌های رای در انتخابات میان‌دوره‌ای برای تعیین حزب برنده در کنگره رفتند؛ این در حالی است که بسیاری پیشاپیش از طریق پست رای خود را ارسال کردند. پیش بینی می‌شود، جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان را در این انتخابات به دست گیرند؛ اما سرنوشت سنا هنوز به دلیل فشردگی رقابت قابل پیش بینی نیست.