چندین نمایندهٔ مجلس این کشور هم از دولت خواسته‌اند تا برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ادامهٔ پرداخت یارانه‌های دولتی اقدام کند.