کمیته ملی جمهوریخواهان آمریکا (RNC) شکایتی از گوگل در ایالت کالیفرنیا ثبت کرده است. در شکایت مذکور گوگل متهم شده میلیون ها ایمیل کمپین RNC را به فولدرهای اسپم جی میل می فرستد.