فعالان آمریکایی با جمع‌آوری ۱.۲ میلیون امضا خواستار برکناری «گاوین نیوسام» فرماندار کالیفرنیا بدلیل ناتوانی در مقابله با کرونا شدند.