نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین از آغاز جلسه شورای حکام خبر داد.