نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل از برگزاری نشست پشت در‌های بسته شورای امنیت درباره شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین طی فردا (دوشنبه) خبر داد.