معاون سابق وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک اذعان کرد که سیاست این کشور در سوریه، در دستیابی به نتایج ملموسی شکست خورده است.