روزنامه «نیویورک تایمز» چاپ آمریکا چهارشنبه شب جزئیات معامله محرمانه میان آمریکا و عربستان در ماه می گذشته برای افزایش تولید نفت عربستان تا پایان سال را فاش کرد و از ناکامی جو بایدن گزارش داد.