یک گروه از هکرها که رسانه های اسراییلی مدعی اند هکرهای ایرانی هستند، به یک شرکت اینترنتی اسراییل حمله سایبری کرده اند.