سرنشینان که هر کدام ۵۵ میلیون دلار برای این سفر هزینه کرده‌اند، هشت روز را برای انجام دادن آزمایش‌ها، فعالیت‌های تجاری و برگزاری جلسات آموزشی برای کودکان روی زمین صرف خواهند کرد.