رییس جمهوری عراق با “فاجعه” خواندن حادثه آتش سوزی در بیمارستان “ابن الخطیب” بغداد، آن را نتیجه انباشت فساد، نابودی سازمان‌های دولتی و سوء مدیریت در جریان فسادهای کشورش عنوان کرد.