رسانه های کره شمالی جزئیات آزمایش موشکی بامداد دوشنبه در این کشور را منتشر کردند.