پلیس امنیت عمومی عربستان سعودی از اعمال جریمه ۲۷۰۰ دلاری (۱۰۰۰۰ ریال سعودی) برای هر حج گزاری که بدون مجوز وارد مکه شود، خبر داد.