دولت آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی مکان اختفا یا دستگیری «سلیم جمیل عیاش» که در دادگاهی بین المللی پیش‌تر به جرم نقش داشتن در ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان، محکوم شده بود؛ ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرد.