جشنواره بین المللی فیلم «کمراایمج» لهستان از «سم مندس» کارگردان انگلیسی سینما و تئاتر با اعطای جایزه ویژ تقدیر به عمل خواهد آورد.