رسانه‌های مختلف اعلام کردند که رژیم اسرائیل به مزدورانش در جنگ لبنان که علیه کشور خود جنگیدند، ۱۵۰ هزار یورو پرداخت کرد.