«ماتیس تل» در انتقالی به ارزش حدود ۲۸.۵ میلیون یورو راهی تیم فوتبال بایرن‌مونیخ می‌شود.