بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در پی رسوایی ناشی از برگزاری مهمانی در زمان قرنطینه کلی این کشور، در آستانه برکناری از رهبری حزب قرار دارد.