بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس گفت، در صورت حمله روسیه به اوکراین تحریم‌ها و دیگر تدابیر (تنبیهی) علیه آن کشور آماده خواهد شد و وی از پارلمان این کشور خواسته تحریم‌هایی را ضد مقامات مسکو طراحی کند.