یک منبع امنیتی امروز، دوشنبه گفت، هواپیما‌های آمریکایی بر فرار مواضع اختصاصی برای مراسم سالگرد تاسیس حشد شعبی پرواز کردند و گشت زدند.