طوفان جویس با رسیدن به لبنان موجب ایجاد موج‌هایی به ارتفاع دو تا چهار متر در سواحل این کشور، بارش شدید باران و جاری شدن سیل در شهر‌های مختلف شد.